Fritiden

Fritid er den tid hvor man ikke er på arbejde eller i skole.

Det vil sige, at man har tid til , at gøre hvad man har lyst til, og ikke behøver at tagee andre arbejdsopgaver.

Folk bruger deres fritid på mange forskellige ting , som f.eks. på at sove, dyrke sport , passe børn , dyrke en hobby , lege eller lign.